Cíl a motto školy

Cíl a motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

logo final 16 barev

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

kraj

Aktuality

.

 

1. 6. Tvořivá dílna – paní  výtvarnice od 8 hod s žáky rozdělenými do tří skupin tvoří ve výtvarné dílně „hmyzáka“.

 

6. 6. Den se zvířátky – projektové vyučování na téma „Domácí mazlíčci i jiní tvorové“ : určeno všem žákům školy – mohou donést do školy zvířátko, o které se starají.

 

7. 6. Dětské dopravní hřiště Hlučín – dopravní výchova pro žáky 6. a 7. ročníku (2 hod teorie a 2 hod praxe).

 

12. 6. Přednáška pořádaná ČČK na téma prevence úrazů dětí  a první pomoc v době od 10 do 11,40 hod.

 

14. 6. Školní výlet do Prahy – účast vybraných žáků s doprovodem. Bližší informace budou předány týden před akcí.

 

18. 6. Vydání školního časopisu Čteme si s Beruškou

 

21. 6. Akce školní družiny – společné odpoledne rodičů a dětí na hřišti a zahradě – zábavné soutěžní hry, opékání.

 

 

 
Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ I

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz