Cíl a motto školy

Cíl a motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

logo final 16 barev

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

kraj

Aktuality

.

 

 

4. 9. 8 hod – Slavnostní zahájení školního roku, poté organizační záležitosti v jednotlivých třídách a pohovory s rodiči zejména nových žáků.

4 .- 8. 9. Třídnické práce ve třídách – rozdání učebnic, učebních pomůcek, školních potřeb, seznámení se školním řádem, kontrola zdravotního stavu žáků, kontrola pedikulózy.

Organizace výuky v prvním týdnu:

Úterý - pátek v 1. - 5. ročníku konec vyučování v 11,35 hod /nejmladší žáci individuálně podle rozhodnutí TU a po domluvě s rodiči/, v 6. -10. ročníku v 12,30 hod.

Od pondělí 11. 9. výuka podle rozvrhu hodin.

28. 9. /čtvrtek/ Den české státnosti – státní svátek – součást obsahu vzdělávání, zařazeno do výuky.

 

 

 

 

Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ I

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz