Cíl a motto školy

Cíl a motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

logo final 16 barev

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

kraj

Aktuality

.

 

5. 4. Okresní kolo soutěže „Co umíš, znáš, dovedeš“ na téma „Řemesla“ – začátek v 9,30 hodin – určeno žákům speciálních škol okresu Opava. Organizátorem naše škola.                                                             

Výstava ke Dni Země v zámku Hlučín na téma „Stvoření světa“ od 9.4. do 26.4. – možno s žáky navštívit. 

Ve vyuč. hodinách TV, OV,  Prv,Vl  výchova žáků k dopravní kázni, využívání dostupných pomůcek.                                                        

Školní kolo dopravní soutěže v areálu školy– začátek v 10 hodin – termín podle počasí.

24. 4. Okresní kolo dopravní soutěže –  ZŠ Opava Slezský odboj, účast žáků – vítězů školního kola.

24. 4. 15,30 – třídní schůzky spojené s programem žáků.

 

 

 

Zápis do 1. ročníku

 


 

 

Ředitelka Základní školy, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

 

vyhlašuje

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2018/2019

 

na den

 

10. dubna 2018  /úterý/ v době od 8 do 16 hodin v budově školy.


Škola je určena dětem s mentálním postižením  a souběžným postižením více vadami.

 

 

K prohlídce školy a hospitaci v 1. ročníku lze využít kterýkoliv den dle domluvy.

 
Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ I

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz